A szellemi tulajdon védelme
 

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar kutatónőket ismertek el az Akadémián

A A A    Nyomtatható verzió

A Nők a Tudományban Kiválósági Díjat 2013-ban alapította a Nők a Tudományban Egyesülete. Az elismerést olyan fiatal kutatónők kaphatják, akik nemcsak hogy kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, de mellette aktív részesei a magyar tudományos életnek, készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítésében, ezzel is inspirálva környezetüket.

Az idei már az ötödik alkalom volt, hogy a szakterületükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutatónőket ismertek el hazánkban. A díjakat Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szakmai közreműködése mellett az Unesco Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével adták át.

Az elismerés odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos szakmai bizottság döntött. A díjazottak az agrártudományok, az információs technológia és a műszaki tudományok területén nyújtottak kiemelkedő teljesítményt.

 

A díjazottak:

„Agrártudományok kategóriában Halász Júlia, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar Genetika és Növénynemesítés Tanszékének egyetemi docense nyerte el a díjat.
A kutató gyümölcstermő növények genetikai vizsgálatával foglalkozik, azaz munkája során gyümölcsfák – például kajszi, mandula, alma vagy cseresznye – termékenyülési viszonyainak molekuláris hátterét jellemezte. Az általa azonosított mutációk megismerésével és egy ennek alapján kidolgozott speciális eljárással 4-5 évvel korábban eldönthető egy nemesítési programban, hogy a leendő kajszifajta önmeddő vagy öntermékenyülő lesz-e. Az ilyen növénynemesítési kérdések világszerte gazdasági és élelmezési szempontból is kiemelt jelentőségűek, mivel a saját pollenekkel megtermékenyülni nem képes önmeddő fajtákkal szemben az öntermékenyülő növények fokozzák a termésbiztonságot.

Információs technológia kategóriában Gazdag-Tóth Boglárka, a Szegedi Tudományegyetem Számítógépes Optimalizálás Tanszékének tudományos főmunkatársa vehette át a díjat a megbízható globális optimalizálási módszerek fejlesztése terén végzett információs technológiai kutatásaiért.
A kutatónő főként versenyhelyzetben lévő vállalatok és vállalatláncok elhelyezésének optimalizálásával foglalkozik. Ugyanakkor kutatási eredményei nem csak az ipari szereplők számára lehetnek hasznosak, hiszen az optimalizálás átszövi az élet minden területét: mindenki igyekszik maximalizálni bevételeit, minimalizálni kiadásait, vagy próbálja lerövidíteni a bejárandó utat. Minél több és összetettebb problémára születik majd megoldás, annál egyszerűbb lesz bevezetni ezeket a megoldási folyamatokat a hétköznapokba is, ami igazi áttörést jelenthet mind a szakma, mind pedig a fenntartható gazdaság számára.

Műszaki tudományok kategóriában Stenger-Kovács Csilla munkásságát ismerte el a szakmai bizottság.
A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézetének egyetemi docense a kovaalgák szakértője. Ezek a lenyűgöző formai sokféleséget mutató mikroszkopikus szervezetek kiváló indikátorai a környezetben bekövetkező változásoknak, így folyamatos vizsgálatuk kiemelt fontosságú. A korábban Mestertanár Aranyéremmel is kitüntetett kutatónőnek különösen a szikes tavakban előforduló kovaalgák és az összetételüket meghatározó környezeti tényezők vizsgálatában vannak elévülhetetlen érdemei, hiszen kutatómunkáját megelőzően ezek szinte teljesen ismeretlennek számítottak. Eredményei többek között természetvédelmi szakembereknek adnak irányelvet a szikes tavak megfelelő kezeléséhez és védelméhez, valamint a szikes kovaalgafajok klímaváltozásra adott válaszának megértéséhez. A kutatónő szerint ráadásul a kovaalgák formagazdagsága akár már az óvodás, a terepi mintavétel és a mikroszkópos vizsgálat pedig az iskolás gyermekek figyelmét is megragadhatja, ily módon a tématerület népszerűsítése a jövő szakembereinek kinevelésében is segíthet.” – olvasható az MTA.hu oldalán.

 

Forrás:

Nők a Tudományban Kiválósági Díj – elismeréseket adtak át az Akadémia Székházában – mta.hu – 2018. március 09.

Kép forrása: http://nokatud.hu/