A szellemi tulajdon védelme
 

Adatkezelési tájékoztató

A A A    Nyomtatható verzió

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a www.szellemitulajdon.hu honlap látogatói adatainak védelme érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb adatvédelmi jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Az SZTNH ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit az általa folytatott adatkezelési gyakorlatról.

A személyes adatok kezelője az SZTNH (1054 Budapest, Garibaldi utca 2.). A szerver üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatokat az SZTNH utasításai alapján külön cég, az AV InfoSystems Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-985334, székhely: 1141 Budapest, Egressy út 198.) végzi. E tevékenység a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően adatfeldolgozói tevékenységnek minősül.

A szellemi tulajdon védelme honlap felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), doménnévvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek személyes adatoknak minősülő technikai adatok. Az adatokat az SZTNH kizárólag a honlap látogatottságával kapcsolatos elemzésekre és statisztikai információk előállítására használja fel. Az ilyen típusú adatkezelést törvény rendelkezése teszi lehetővé, illetve kötelezővé.

Lehetőség van a honlapon található online tájékoztatás rovatban kérdéseket feltenni, ennek során a látogatók megadhatnak további (kapcsolattartást vagy együttműködést szolgáló) adatokat is, amelyeket az SZTNH kizárólag erre a célra használ fel a hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezelés az adatok megadásával kifejezésre jutó hozzájáruláson alapszik. Ugyanakkor az online tájékoztatás felület használata során a látogató kérheti, hogy az általa megadott e-mail cím se jelenjen meg a nyilvános felületen közzétett válaszban, illetve kérheti továbbá azt is, hogy sem a kérdés, sem a válasz ne jelenjen meg a bárki számára hozzáférhető nyilvános felületen. Az SZTNH minden esetben a látogató döntését tiszteletben tartva, rendelkezésének megfelelően jár el.

Az adatkezelés során keletkező információkat az SZTNH a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli törvény által előírt ideig, 1 évig. Az adatok megismerésére kizárólag az SZTNH Ügyfélszolgálatán dolgozó, illetve a honlappal kapcsolatos teendőket végző munkatársai rendelkeznek jogosultsággal. Az adatkezelés során az SZTNH minden rendelkezésére álló eszközzel megakadályozza, hogy az adatokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Az adatokat az SZTNH harmadik személyek részére hozzáférhetővé nem teszi, ugyanakkor hatósági megkeresésre – megfelelő jogszabályi felhatalmazás esetén – az arra jogosultsággal rendelkezőknek felvilágosítást ad.

A honlap látogatói – amennyiben adataik kezelésével nem értenek egyet – jogosultak

  • az SZNTH által végzett, a rájuk vonatkozó adatok kezeléséről tájékoztatást kérni a szabadalom.vedjegy@hipo.gov.hu e-mail címen keresztül;
  • az adataik helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni;
  • tiltakozni az adataik kezelése ellen;
  • bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.