A szellemi tulajdon védelme
 

Kilenccel bővült a Lendület-kutatócsoportok száma

A A A    Nyomtatható verzió

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2009. január 14-én hirdette meg először a kimagasló teljesítményű fiatal kutatók számára létrehozott Lendület programot. A program elsődleges célja az akadémiai intézmények és egyetemi keretek között tevékenykedő kutatócsoportok lendületes megújítása, a külföldön dolgozó, nemzetközileg kiemelkedő teljesítményű kutatók és fiatal tehetségek hazahívása és itthon tartása.

Az idei pályázati felhívásra 106 érvényes pályázatot nyújtottak be. A 9 nyertes közül 7 férfi és 2 nő, valamennyien hazai intézményben dolgoznak. Ők összesen 360 millió forintos támogatásban részesülnek az első kutatási évben.

A Lendület-program idei nyertesei:

Babai Dániel etnoökológus, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos munkatársa a természet- és társadalomtudományok képviselőit fogja össze annak érdekében, hogy megvizsgálják napjaink közép- és kelet-európai vidéki társadalmait, az ott élő emberek természeti környezethez fűződő sokszínű kapcsolatát, hagyományos ökológiai tudását.

Csikvári Péter matematikus, a Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának docense napjaink egyik legizgalmasabb tudományos témájával, a hálózatokkal foglalkozik. Kutatócsoportjának célja fejleszteni azt a matematikai eszköztárat, amellyel nagy hálózatokat, matematikai nyelven gráfokat, kvantitatív módon lehet megérteni.

Hillier Dániel neurobiológus, a Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Pszichológiai Intézete tudományos munkatársának célja, hogy feltárja kérgi és szubkortikális területek, valamint azokon belül egyes sejttípusok szerepét binokuláris információfeldolgozási funkciókban normál és indukáltan tompalátó állatokban.

Kovács József Gábor gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának docense, a Polimertechnika Tanszék tanszékvezető-helyettese egy speciális hibrid technológia, a termoplasztikus gyantainfúzió (Thermoplastic-Resin Transfer Molding, T-RTM) továbbfejlesztését tűzte ki célul.

Maróti Gergely biológus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének tudományos főmunkatársának kutatása a szennyvíztisztításhoz kapcsolt biohidrogén termelésében lehet majd hasznosítható.

Niederreiter Zoltán asszíriológus, régész, történész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézetének adjunktusa. Fő célkitűzése egy mintegy 5500 pecséthengert tartalmazó elektronikus adatbázis elkészítése az Újasszír, Újbabilóni és Akhaimenida Birodalom korára (i. e. 1000–300) keltezett pecséthengerek összegyűjtése és osztályozása után.

Pozsgai Balázs fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Elméleti Fizika Tanszékének tudományos munkatársa kutatásában az ún. integrálható kvantumos sokrészecske-rendszerek dinamikájával foglalkozik. Célja olyan matematikai eszköztár kiépítése, illetve továbbfejlesztése, amellyel leírhatóvá válik e rendszerek dinamikai viselkedése.

Tombácz Dóra biológus, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának adjunktusa a Lendület program keretében a diéta és a sport hatását vizsgálja a mikrobiomra és az emberi gének működésére.

Vácziné Schlosser Gitta kémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának posztdoktori ösztöndíjasa az akadémiai program támogatásával az élő szervezetek fő építőköveinek tekinthető fehérjék szerkezetvizsgálatát végzi majd el tömegspektrometriára épülő módszerekkel.

 

Forrás:

Az ősi pecséthengerektől a hatékony diétákig – az MTA Lendület programjának új nyertesei  - mta.hu – 2020. június 16.

Kép forrása: https://mta.hu/english/