A szellemi tulajdon védelme
 

Innovatív megoldások születtek a természetes vízmegtartásra

A A A    Nyomtatható verzió

Az éghajlatváltozás okán bekövetkező, szélsőséges időjárás okozta, egyre súlyosbodó vízgazdálkodási problémákra kerestek megoldást öt hazai településen, Bátya, Püspökszilágy, Rákócziújfalu, Ruzsa és Tiszatarján községekben. A problémák országszerte tipikusak, ezért az öt településen alkalmazott megoldások jó példák lehetnek más települések számára is.

Bátyán a hirtelen lezúduló csapadék gyakran elöntött néhány utcát és pincét. Az összegyűjtött esővizet egy régi, korábban elhanyagolt anyagnyerőhelyre (agyaggödör, kubikgödör) vezetik a falu szélén, ezzel egy mintegy 1 hektáros vizesélőhelyet hoztak létre.

A Cserhátban található Püspökszilágyon a gyakran villámárvizeket okozó Szilágyi-patakon a gyorsabb vízelvezetés helyett a lefolyás lassítására, a víz megőrzésére került a hangsúly. A falu feletti vízgyűjtőterületen nemzetközi tapasztalatok felhasználásával hét darab szivárgó rönkgát épült a patakot tápláló időszakos vízmosásokon.

A Közép-Tisza mellett fekvő Rákócziújfaluban is egyre nagyobb gondot jelentenek az egész Alföldön jellemző vízgazdálkodási problémák. A napsütéses órák száma magas, ezért a potenciális párolgás jóval meghaladja az éves csapadék mértékét, ugyanakkor tavasszal gyakran károkat okoz a gazdáknak a hóolvadásból vagy esőből származó, a földeken megálló belvíz. Új megoldásként a tavaszi vízbőség idején eddig a Tiszába engedett, ezzel elpazarolt vizet a belvízelvezető csatornából egy mélyebb fekvésű területen kialakított vizesélőhelyre irányítják.

A Homokhátságon fekvő Ruzsán mára a víz ritka kinccsé vált, az egyre szárazabb tájban a belvízelvezető csatornák is sok éve üresek. Mostantól a szürkevizeket többé nem engedik elfolyni a csatornába, hanem egy-egy kis tóba gyűjtik össze, majd egy második medencébe juttatva beszivárogtatják a talajba.

Tiszatarján a Borsodi-ártérhez tartozik, sorsa szorosan a Tiszához kötődik. A folyó szabályozását követően a vizesélőhelyek lecsapolása, a szántóföldi gazdálkodás terjedése a hullámtéren, majd az állattartás visszaszorulása miatt az ártéren özönnövények (például a gyalogakác) uralkodtak el. Kialakítottak egy fenntartható ártéri gazdálkodási modellt, amely megoldást jelentett a gyalogakác visszaszorítására. Az özönnövénytől megtisztított terület egy részén szürkemarhák és vízibivalyok legelnek.

 

Forrás:

Öt magyar település, amely innovatív módszerekkel készül fel a klímaváltozásra – qubit – 2020. augusztus 05.

Kép forrása: https://parameter.sk