A szellemi tulajdon védelme
 

Fonó Albert szabadalmainak nyomában

A A A    Nyomtatható verzió

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szabadalmi adatbázisa szerint Fonó Albert feltalálói minőségben 21 magyar szabadalmat jegyez. Első bejelentését 1910. február 11-én tette meg, „Készülék kazániszapnak és iszapos víznek teljes üzemnyomás alatt való lefúvatására” címen (HU51716). Már ez a bejelentése is alkalmat ad a 29 éves feltaláló kiemelkedő – ahogy ma fogalmazunk – iparjogvédelmi tudatosságának érzékeltetésére. Ehhez csak rá kell pillantanunk az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) Espacenet adatbázisára. Fonó Albert neve itt 14 szabadalmi bejelentés mellett tűnik fel. Ezek közül háromra hívnám fel a figyelmet: GB19110351 / AT51868 / FR425701. Első magyar bejelentését ugyanis az 1909-től, azaz akkor mindössze három éve a magyar bejelentők számára is rendelkezésre álló uniós elsőbbség jogintézményének igénybevételével Nagy-Britanniában, Franciaországban és Ausztriában is bejelentette, és az oltalmat meg is szerezte.

  1. ÁBRA

Fonó Albert első szabadalmi bejelentésének angol családtagja 1911-ből, az okirat fejlécén a magyar elsőbbség igénylésének megjelölésével

 

Második magyar szabadalmi bejelentése „Súrlódási bolygóáttétel” címmel (HU56637) szintén tekintélyes szabadalmi családfával rendelkezik a korabeli nemzetközi porondon, hiszen a feltaláló itt már a svájci oltalomszerzésre is gondolt az előző osztrák, angol és francia bejelentései mellett (AT60349; GB191201475; FR425701; CH58983). Álljon itt most a francia bejelentés címe, annak különösen elegáns fordítása okán: „Transmission de mouvement par friction à l'aide de disques ou de roues planétaires”. A tisztelt Olvasó számára akár a „newtoni” világrend egy descartesi átértelmezését tartalmazó művet is sejthetne ilyen cím alatt, pedig erről azért itt természetesen nincs szó…

Amiről szó van, az egy olyan „Súrlódási bolygóáttétel, melynél a bolygó testek a gyorsan járó tengelyen és egy vagy több helytálló részen gördülnek, azzal jellemezve, hogy a bolygó testek a gyorsan járó tengellyel nagobb átmérőn érintkeznek, mint a helytálló résszel” (1. igénypont). Nem lévén gépészmérnök, csak remélni merem, hogy így már minden világos. További segítségül mellékelem a leírás jellemző ábráját:

2. ÁBRA

Súrlódási bolygóáttétel ábrája Fonó 1911-es szabadalmából

Összegezve, Fonó Albert I. világháború előtti magyar szabadalmi bejelentéseire a korabeli Európa nagyobbik részén igyekezett oltalmat szerezni. Ne felejtsük el, hogy akkoriban egy osztrák, magyar, francia és angol szabadalom a kontinens jelentős részén garantálta az oltalomból eredő jogokat. További kutatást igényelne, és egyáltalán nem lennék meglepődve, ha csak adatbázisbéli pontatlanság miatt nem lelhetők fel a német, sőt esetleg orosz szabadalmi családtagok is.

A két háború között benyújtott, és a források alapján egyik jelentős szabadalmának tartott „Mechanikai munkatárolás villamos hajtásnál” című, elsőbbséget megalapozó magyar bejelentésének sajnos adatbázisunkban - talán a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt - nem lelem nyomát. Megvan viszont (és az Espaceneten megtekinthető) a svájci és a francia szabadalmi családtag (FR602658; CH119294), amelyek szerint azonban a bejelentések elsőbbsége magyar (1924.02.21):

3. ÁBRA

Az 1924-es Fonó-szabadalom svájci családtagja, járművek fékezésből származó villamos energiájának hasznosítására, amelyet állítólag a Siemens megvásárolt

Végezetül, Fonó Albert energetikával kapcsolatba hozható találmányainak zöme a II. világháború után született, ezek részletesebb ismertetése a bevezetőben említett részletesebb tanulmány tárgyát képezhetik. Szintén további kutatást igényel a forrásokban megemlített számos egyéb területen végzett tevékenységének esetlegesen szabadalmakkal történő alátámasztása. Ezek közül a repülőgép-sugárhajtómű és a szárnyashajó-konstrukciókkal kapcsolatos megoldásainak feltárása – különös tekintettel a fasori gimnáziumi iskolatárs Kármán Tódorhoz fűződő kapcsolatára - izgalmasnak ígérkezik. Lehet, hogy Fonó Albert szellemi alkotásaival alapot szolgáltat arra, hogy személyét egyszer még az „itthon maradt marslakó” jelzővel illessük?

 

Forrás:

http://www.sztnh.gov.hu/feltalalok/fono.html

http://worldwide.espacenet.com/ EPO Espacenet Patent search

http://www.sztnh.gov.hu/szabadalom/szab_kutat.html

SZTNH - Szabadalmi adatbázis

 

A Párizsi Uniós egyezmény korabeli magyar vonatkozásairól további információk találhatók itt:

http://sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/200912-pdf/08-vegh.pdf

 

Végh László