A szellemi tulajdon védelme
 

Mi a védjegy?

A A A    Nyomtatható verzió

A védjegyek a jogszabályban előírt feltételeket kielégítő, megkülönböztetésre alkalmas, lajstromozott megjelölések. A védjegy (mint árujelző) segít abban, hogy a kereskedelmi forgalomban az egyes áruk és szolgáltatások egymástól megkülönböztethetőek, illetve azonosíthatóak legyenek. A védjegy segíti a fogyasztókat a tájékozódásban, fontos szerepe van a marketing és a reklám területén is.

Védjegyként oltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

A védjegyoltalom azt jelenti, hogy a védjegyet meghatározott árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban kizárólag az a szervezet/személy használhatja a kereskedelmi forgalomban, amelynek/akinek javára a lajstromozás történt. A védjegy tehát nem magát a terméket vagy szolgáltatást védi, hanem megkülönbözteti azt a más(ok) áruitól vagy szolgáltatásaitól.

Milyen megjelölésre szerezhető védjegyoltalom?

Védjegy lehet szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat, betű, szám ábra, kép, szín, színösszetétel, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat - beleértve az áru vagy a csomagolás formáját - és ezek kombinációja, ha

  • megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható,
  • nem áll fenn a lajstromozásával szemben feltétlen kizáró ok (pl. általánosan használják az áru megjelölésére), vagy
  • viszonylagos kizáró ok (pl. más javára azonos vagy azzal összetéveszthetőségig hasonló védjegy már oltalmat nyert).

További információk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján olvashatók.

Videós segédlet a védjegybejelentések és a formatervezésiminta-oltalmi bejelentések benyújtásához.