A szellemi tulajdon védelme
 

Mi a tanúsító védjegy?

A A A    Nyomtatható verzió

A tanúsító védjegy egy különleges védjegyfajta, amelyet nem a védjegyjogosult (szervezet, vállalat) használ, hanem egy adott áru vagy szolgáltatás minőségét, valamint a védjegyhez kapcsolódó szabályzatnak való megfelelését tanúsítja.

A tanúsító védjegy arról tájékoztat, hogy az adott termék/szolgáltatás ellenőrzötten kiváló minőségű, így a minőséget illetően kizárja a fogyasztók megtévesztését. E védjegyfajta erősíti a vállalatok és szolgáltatások piaci működését, és minőségi garanciát jelent a fogyasztók számára.

A védjegyjogosultak marketingtevékenységének köszönhetően – az ábra és az általa képviselt gondolat népszerűségének növelésével – a tanúsító védjegy eredményes eszköz lehet a piaci elismertség kialakításához. A tanúsító védjegy felkeltheti a fogyasztó figyelmét a különleges, garantált minőségű termékek/szolgáltatások iránt, ezáltal fokozhatja a keresletet, és elősegítheti a megfontolt fogyasztói magatartás kialakulását.

A tanúsító védjegy lajstromozásának előfeltétele a szabályzat benyújtása. A szabályzatban feltétlenül szükséges annak megállapítása, hogy ki a tanúsító védjegy jogosultja, valamint az árukra, illetve szolgáltatásokra vonatkozóan tartalmaznia kell azokat a minőségi tulajdonságokat, amelyeket a védjegy tanúsít és amelyek egyben a használat feltételeit is jelentik. A szabályzatban dokumentálni kell azt is, hogyan történik a használat ellenőrzése, illetve a jogosulatlan védjegyhasználattal szembeni fellépés.

A tanúsító védjegy – az együttes védjeggyel szemben – nem igényel szervezeti tagságot.

A tanúsító védjegyek azon kérdéseiben, amelyekkel kapcsolatban a törvény külön rendelkezést nem tartalmaz, a védjegyekre és az együttes védjegyekre vonatkozó szabályok alkalmazhatók.

Példaként említhető a „Kiváló Magyar Élelmiszer” (lajstromszám: 154794)

és a „Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége” (lajstromszám:201793) tanúsító védjegye.