A szellemi tulajdon védelme
 

Petőfi Irodalmi Múzeum – Millenium Díjas, 2010

A A A    Nyomtatható verzió

Millenniumi Díj

A Petőfi Irodalmi Múzeumot mint az 1909-től 1945-ig kiállításként és kutatóhelyként működő Petőfi-ház jogutódját 1954-ben hozták létre.

Az egykori Petőfi-ház létrehozását nemcsak a Petőfi-kultusz intézményesítése sürgette, hanem az a felismerés is, hogy az írói dokumentumok, bár a nemzeti örökség részei, kívül estek az akkori könyvtárak, múzeumok, levéltárak gyűjtőkörén. A Petőfi Társaság által indított értékőrző vállalkozás az akkor fellelhető Petőfi-kéziratok, -könyvek és -relikviák gyűjtésén túl Jókai Mórnak vejével, Feszty Árpáddal közös Bajza utcai házának megvásárlásával egyben Jókai emlékeknek és kultuszának is őrzője és ápolója lett. A Petőfi-házat 1945-ben bombatalálat érte, ekkor a gyűjtemény a Budapesti Történeti Múzeum kezelésébe került.

A gyűjtemény 1954-ben költözött a József nádor utcába, majd 1957-től a Károlyi-palotába, ahol a múzeum nagyszabású Arany János kiállítással kezdhette meg működését.

A múzeumi feladatok már az intézmény megalapításakor magukban foglalták a vidéki irodalmi gyűjtemények és kiállítások felügyeletét is. A PIM az irodalmi muzeológia országos hatókörű intézménye, mely nemcsak a vidéki emlékházak, emlékszobák kiállításainak rendezésében nyújt segítséget, hanem külföldi magyar irodalmi emlékhelyekkel is kapcsolatot tart.

Az irodalom múzeuma az elmúlt száz év örökségével kiválóan gazdálkodva, alapításának ötven éves évfordulóját maga mögött hagyva mára olyan eleven, a látogatót kortárssá avató, élményszerű befogadást teremtő színtérré változott, ahol a múlt és a jelen irodalma szorosan összekapcsolódik.