A szellemi tulajdon védelme
 

Dr. Gazda István - Honoris Causa Jedlik Ányos-díjas, 2018

A A A    Nyomtatható verzió

Honoris causa Jedlik Ányos díj

Dr. Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója, kandidátus.

A BME korábbi adjunktusa, az ELTE BTK volt tudományos főmunkatársaként a modern fizika tantárgy tanára, a fizikatörténet kutatója. A Gábor Dénes Főiskola egyik alapítójaként a tudománytörténet és a technikatörténet országos vezetőtanára.

1994 óta a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója. A Jedlik Ányos Társaság alapító tagja és alelnöke. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti, Művelődéstörténeti és Orvostörténeti Bizottságainak. Nagyon sokat tesz Jedlik emlékének ápolásáért, kéziratos hagyatéka feldolgozásáért, Jedlik dolgozatainak, műveinek új, kritikai értékű megjelentetéséért. Elsőként adta közre önálló kötetben a Jedlik- bibliográfiát 1995-ben. Ő rendezte sajtó alá Verebély László műegyetemi professzor „Jedlik Ányos két úttörő találmányáról” című dolgozatát, amelyet önálló kötetként három nyelven adtak ki. Jedlik születésének 200. évfordulója tiszteletére közreműködött a „Jedlik Ányos tisztelete” és „Jedlik Ányos emlékezete” című kiadványok létrehozásában, valamint ő rendezte sajtó alá az „Epizódok Jedlik Ányos életéből” című kötetet is. 2017-ben ő szerkesztette Jedlik „Súlyos testek természettana” c. klasszikus munkájának új megjelentetését, s kiadásra készíti elő annak „Súlytalan testek természettana” című folytatását. Dr. Gazda István koordinálja a pannonhalmi Jedlik-hagyaték feldolgozását is.

Több díj birtokosa, többek között: Széchenyi-emlékérem ezüst fokozata, Kossuth Zsuzsa-emlékérem, Bolyai János alapítványi díj, Jedlik Ányos Társaság emlékérme, Akadémiai Kiadó nívódíja.