A szellemi tulajdon védelme
 

Dr. Kemény Lajos - Jedlik Ányos-díjas, 2018

A A A    Nyomtatható verzió

Jedlik Ányos díj

Dr. Kemény Lajos egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetője.

Tudományos munkássága a bőr immunrendszerére, a gyulladásos bőrbetegségek patogenezisére, a fotodermatológiára irányul. Közel száz kutatási és ipari projekt megvalósítója. Szakmai megbízatásai: elnöke volt a Magyar Dermatológiai Társulatnak, jelenleg a Magyar Immunológiai Társaság elnöke, a European Academy of Dermatology and Venerology vezetőségi tagja. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánhelyetteseként sokat tett a kutatómunka koordinálásáért. Az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyetteseként a kutatóegyetemi rang erősítéséért, a pályázati aktivitás és eredményesség növeléséért dolgozik. Témavezetőként 13, résztvevőként 39 kutatási és ipari projektben vett részt, melyekből kettő EU-s pályázat. Ipari partnerekkel közös projektek száma: 46.

Iparjogvédelmi portfóliója: 4 nemzetközi szabadalmi bejelentéssel, 4 európai szabadalmi bejelentéssel és 3 USA bejelentéssel rendelkezik. 15 magyar szabadalmi bejelentésből 8 szabadalmat kapott, 4 folyamatban van. A poszttraumás légúti hegesedésre való hajlam diagnosztizálására vonatkozó szabadalma jelenleg is oltalom alatt áll. A találmány tárgyát képezik a diagnosztikai készletek is, amelyek alkalmasak a poszttraumás légúti hegesedésre jellemző genetikai polimorfizmus biológiai mintából történő meghatározására. Díjai közül kiemelkedik az Akadémiai Díj és a Széchenyi István- ösztöndíj.