A szellemi tulajdon védelme
 

Mi a szabadalom?

A A A    Nyomtatható verzió

A szabadalom egy találmány jogosultjának a hasznosításra vonatkozó kizárólagos joga, amelynek birtokában a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki találmányának tárgyát engedélye nélkül bármilyen módon hasznosítja. Találmánynak hívjuk magát a műszaki megoldást; a korlátozott ideig fennálló jogi tartalom neve: szabadalom vagy szabadalmi oltalom.

A szabadalom tulajdonosának kizárólagos joga van a találmány szerinti megoldás hasznosítására, azonban a szabadalmi oltalom időtartama és területi érvényessége nem korlátlan, az oltalom a szabadalmi bejelentés napjától számítva legfeljebb 20 évig lehet érvényes, és csak abban (azokban) az ország(ok)ban, amely(ek)ben engedélyezték.

A Magyar Köztársaságban érvényes szabadalmat vagy nemzeti- vagy európai- vagy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül indított szabadalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a bejelentés és a bejelentett találmány megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Külföldi jogszerzés a nemzeti hivataloknál tett bejelentéssel, az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) tagországai esetében ezen túlmenően európai úton is kezdeményezhető. A bejelentés közvetlenül vagy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül nyújtható be.

Az oltalom megadását az erre kijelölt hatóságnál kell kérelmezni. Szabadalmi oltalom a törvényben meghatározott feltételek megléte és az eljárás lefolytatása után kapható meg.

Az oltalom az illetékes szerv előtt folyó engedélyezési eljárás eredményeképpen keletkezik. Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kell az eljárást kezdeményezni.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartoznak a szabadalmi oltalommal kapcsolatos egyéb eljárások is.

A nyilvánosságra hozott szabadalmi dokumentumok kutathatósága mindenki számára nyitott, a dokumentumok kutatásával a műszaki fejlődést elősegítő értékes információk nyerhetők.

További információk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján olvashatók.