A szellemi tulajdon védelme
 

6. Mit jelent a szabad felhasználás?

A A A    Nyomtatható verzió

Bizonyos esetekben a szerzői jog megengedi, hogy valamely mű a szerző engedélye nélkül kerüljön felhasználásra. Ezek az ún. „szabad felhasználásnak” az Szjt.-ben pontosan meghatározott esetei. Ilyen lehet például:

  • az idézés,
  • az iskolai, illetve a tudományos munka elősegítést szolgáló átvétel, továbbá
  • a műveknek bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítási célokra történő felhasználása.
  • Kiemelten fontos a magáncélú – tehát a nem jövedelemszerzés érdekében eszközölt – másolás, mint szabad felhasználási eset (pl. egy CD-ről készült másolat, amelyet jogszerűen csak egy természetes személy készíthet saját maga a saját céljaira).
  • Említeni kell a tájékoztatási célokat támogató szabad felhasználást is, amelynek tárgya lehet pl. egy nyilvános előadás vagy egy politikai beszéd.
  • Szabad felhasználásnak minősül az a fajta előadás is, amelyre – jövedelemszerzés és a közreműködők díjazása nélkül – például iskolai oktatás céljára és iskolai ünnepélyeken, szociális és időskori gondozás keretében, nemzeti ünnepeken tartott ünnepségeken, egyházak vallási szertartásain és egyházi ünnepségein kerül sor.