A szellemi tulajdon védelme
 

Kazettatörténelem – párhuzamokkal és ellentmondásokkal

A A A    Nyomtatható verzió

A kazetta szóról elsőként talán még mindig a CD-korszakot megelőző kazettás magnó hanghordozója, a mágnesszalagos Compact Cassette jut eszünkbe. Történetünk egyik szereplője valóban ez az eszköz lesz. Mivel azonban elsősorban magyar vonatkozásokat szeretnénk bemutatni, ezért a kazetta fogalmát kiterjesztjük a floppy disket magában hordozó műanyag tokra, amelynek egyik megalkotója (a toknak különösen) ma már közismerten Jánosi Marcell.

Indokolt ez azért is, mert a feltaláló hét szabadalmának már a címében szerepel a kazetta kifejezés. Közöttük van a híres-neves floppy-szabadalom is, amelynek címe így hangzik: Kazettás forgó hajlékonylemezes tároló rendszer (HU171790 – 1974.11.30)

 

Egy szabadalmakkal jelzett alkotói életút -

a nehézipartól a Calypso magnón át a floppyig

Jánosi Marcell (Budapest, 1931. december 5. – 2011. július 31.)

 

Jánosi Marcell életútját jól követhetően mutatja szabadalmi bejelentésekkel fémjelzett feltalálói aktivitása. Szakmai életrajzát követve az életpálya egy-egy időszakának legjellemzőbb tevékenységei szabadalmi dokumentumokkal is alátámaszthatók.

Az SZTNH szabadalmi adatbázisa (e-kutatás) szerint Jánosi 1956 és 1994 között 22 szabadalmat és két további közzétett szabadalmi bejelentést jegyez, különböző feltalálótársakkal. Az 1954-ben műegyetemi gépészmérnök oklevelet szerző feltaláló első munkahelye a Telefongyár volt, a következő évtől a Kohó- és Gépipari Minisztériumban dolgozott, ahol 1957-ig a Híradástechnikai Igazgatóság csoportvezető mérnökeként új technológiai eljárások célkitűzéseivel és bevezetésével foglalkozott. Itt ekkoriban újdonságként pld. a nyomtatott áramkör, a műanyag fröccsöntés és a fém nyomásos öntése került a látókörébe.

1. ábra

A Jánosi-féle présöntőgép 1956-ból

(Feltalálótársak: Tóth Lajos, Molnár József és Szappan Vilmos mérnökök)

 

Az utóbbi technológiával kapcsolatos egyik szabadalmat 1956. február 2-án jelentették be, a feltalálók között szerepel Jánosi Marcell. A HU145973. lajstromszámú bejelentés a kort jellemző, igazi nehézipari berendezésre vonatkozik, címe: Présöntőgép.

A gépészmérnöki tanulmányok előtt több szakmát (hegesztő, marós, köszörűs) is elsajátító Jánosi először tehát a kohászathoz kapcsolható megoldás kidolgozásában jeleskedik, de már a KGM Híradástechnikai Igazgatóságán tevékenykedve. 1957-es kényszerű távozásakor így logikusnak is nevezhető a pálya folytatása a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban (BRG), későbbi feltalálói sikereinek otthont adó új munkahelyén.

A BRG-ben már magnótechnikával kezdett foglalkozni.  Az első munka mindjárt egy orsós magnetofon volt: a Calypso, a magyar szalagos magnók egyik etalonja.

1966 és 1986 között 17 szabadalom született, egy kivételével a BRG színeiben. DE1285196 és GB1192781 lajstromszámon német és angol bejelentésre is sor került az 1966. március 25-én bejelentett Hangrögzítő és két különálló szalagot lejátszó, vagy átjátszó készülékcímű megoldás alapján.

 

2. ábra

Kombiniertes Tonaufnahme- und Umspielgeraet- Orsós és kazettás magnó kombinációjának ábrája Jánosi német szabadalmából

 

Ez a HU154542 lajstromszámú magyar szabadalom a technológiai váltás egy pillanatát tükrözi: a szalagos magnótekercseket akkor felváltó új, kazettás rögzítő eszközökre történő átállás folyamatát egy berendezésben valósítja meg. A külföldi szabadalmak oltalma egészen 1977-ig, illetve 1978-ig élt, ezután – mivel a BRG a fenntartási díjakat nem fizette – megszűnt.

A mágneses hangrögzítés „kazettás fejezete” megérdemel egy kitérőt. Az alapformátumává vált Compact Cassette a Philips cég fejlesztéséhez köthető, megjelenése már az 1962– 63-ban megtörtént. (Ehhez kapcsolódik az 1978-as Compact Disk, azaz a CD is, amely szintén Philips-fejlesztés, Lou Ottens, akiről az alábbiakban szó lesz, mindkét formátum megalkotásában vezető szerepet játszott.)

 

Intermezzo primo- Compact Cassette

2013-ban ünnepelhettük a magnókazetta 50. születésnapját. 1963. augusztus 30-án mutatkozott be a formátum a 23. berlini IFA-n (Internationale Funkausstellung – Berlin Radio Show). Az európai bemutatót kicsit több mint egy évvel később, 1964 novemberében követte az egyesült államokbeli premier. 1965-ben már Japánban is piacra került a formátum, a Sony kemény tárgyalásokon igyekezett megszerezi a jogot a forgalmazásra. Közelebbi részletek nem ismeretesek, de a Philips már abban az évben arra a döntésre jutott, hogy eltekint a díjfizetéstől, és a formátumot a gyártók szabadon használhatták. A Philips belgiumi fejlesztőrészlegének akkori vezetőjét, Lou Ottenst kiáltották ki a Compact Cassette „feltalálójának” – lényegében a 86 éves mérnökkel interjút közlő Time magazin ez évi köszöntője alapján.

 

 

3. ábra

Compact Cassette (1963)

Lou Ottens, kezében az általa vezetett Philips R&D munkacsoport által kifejlesztett termékkel

 

Az Espacenet segítségével feltárva a tényeket megállapíthatjuk, hogy Lodewijk Frederik Ottens összesen két szabadalmi bejelentést jegyez.  Az első találmány 1959-ből származik, és a bakelitlemez-lejátszó hangszedőkarja mechanizmusának tökéletesítésére vonatkozik. A holland alapbejelentés nem lelhető fel, annak 1959. március 5-i elsőbbségével indult belga, svájci stb. viszont igen (CH383025; GB877806; ES256193; DK95498; BE588249; AT218270, és ide tartozik az elsőbbség igénylése nélküli azonos tárgyú kanadai bejelentés is: CA655562). Összegezve megállapítható, hogy ennél a bejelentésnél egy, a kazettánál korábban bevezetett technológiáról, a klasszikus hanglemezhez köthető megoldásról van szó.

4. ábra

Lou Ottens videokazettája 1966/67-ből

 

A másik bejelentés szorosabban kapcsolódik a vizsgált témához, hiszen a címe alapján magnetofonra vonatkozik. Itt már megtalálható a két holland alapbejelentés is (NL6606263; NL6703877), számos nemzetközi társával együtt (AT282711; GB1133826; CH470121; BE698092; DK124291; ES340158; US3510605, és ide tartozik a szintén elsőbbség igénylése nélküli, azonos tárgyú kanadai bejelentés is: CA858369).

Az angol bejelentésnek már a címe jelzi (Improvements in or relating to magnetic video tape recording), hogy a kazettás magnetofonon túlmutat, itt a videomagnó kazettájának egyik korai formájával ismerkedhetünk meg. (Megjegyzés: a VHS – Video Home System –, a JVC formátumának piaci bevezetése tíz évvel későbbi, 1976.szeptember 9-i.). A videomagnó Yuma Shiraishi és Shizuo Takano fejlesztőmérnökök munkája, akik Kenjiro Takayanagi feltaláló ötleteit öntötték formába – természetesen mindhárman számos szabadalommal rendelkeznek a témában.

A szabadalmak tükrében tehát az látszik, hogy éppen a hírnevet megalapozó megoldás, a magnókazetta szabadalma hiányzik valamiért Lou Ottens portfóliójából…

Jánosi 1969-ben, 1970-ben és 1971-ben is bejelentett egy-egy szabadalmat, különböző BHG-s feltalálótársakkal. Ez a három bejelentés előzi meg a magyar floppy-szabadalmat, és mindhárom mágneses adatrögzítő eszközzel kapcsolatos. A HU160791-es  a magnetofonmotor fordulatszám-szabályozója (feltalálótársak: Somlai Csaba, Herczeg Géza), a HU162093 címe nemes egyszerűséggel: Közhasználatú kazettás magnó és kazetta (feltalálótársak: Nagy Gábor és Pudleiner József), végül a HU164580 lajstromszámú szabadalom tárgya: „digitális jelek mágneses jelhordozóra történő rögzítésére” – amely már tökéletesen mutatja az átmenetet afelé, amit maradéktalanul a floppy kialakítása valósít meg.

Érdemes azonban visszakanyarodni a HU162093-as bejelentéshez, amely valójában egy magnókazettás zajcsökkentő áramkör szabadalma, lehet, hogy – kis túlzással – a magyar hangrögzítés-technika elfeledett Dolby noise- reductionje.

 

Intermezzo secondo Dolby System

A zene- és moziiparban máig etalonnak számító különféle Dolby-megoldások ötbetűs azonosítója valójában egy feltaláló családnevét takarja. Ray Milton Dolby amerikai feltalálóét, akinek munkásságát – a házi hangrendszerek és a mozihangzás forradalmasítójaként – Oscar-, Grammy- és Emmy-díjjal ismerték el.

Dolby az oregoni Portlandben született, és San Francisco környékén nőtt fel. Pályafutását az audio és vizuális felvételek terén kezdte: az ötvenes években, még diákként segített kifejleszteni egy videokazettás felvevőrendszert az Ampex Corporationnél.

 

5. ábra

Ray Dolby (középen) az Ampex alkalmazott mérnökeként

a cégnél kidolgozott videorögzítő-berendezéssel (1962) – ez még nem VHS méret …

 

A Stanford Egyetemen végzett, doktori fokozatát viszont Angliában, Cambridge-ben szerezte meg, és 1965-ben Londonban hozta létre a Dolby Laboratories vállalatot. A cég azzal vívott ki elismerést, hogy kiszűrte a háttérzajt a hangfelvételeknél (Dolby noise-reduction – DNR A; B; C), és később megalkotta a surround-hangzást (DSR). Dolby hamarosan az audiotechnológia vezető iparági szereplője lett, mintegy ötven találmányát jegyezték be az Egyesült Államokban. (Dolby Digital; Dolby Headphone stb.)

Dolby 1976-ban San Franciscóba telepítette át vállalatát. Az Oscar-díjat, amellyel a moziszakma a filmművészethez való hozzájárulását ismerte el, 1989-ben kapta cégének vezetőjével, Ioan Allennel megosztva.

A Grammyt 1995-ben vehette át, a televíziózás legfontosabb amerikai díját, az Emmyt 1985-ben és 2005-ben is elnyerte. Bill Clinton elnök a National Medal of Technology állami kitüntetést adományozta neki, beiktatták az amerikai feltalálók előtt tisztelgő hírességek csarnokába, és a brit Királyi Mérnöki Akadémia is tagjai közé fogadta. Tavaly Dolby Theatre névre keresztelték át azt a színházépületet, ahol évente átadják az Oscar-díjakat.

A feltaláló 2013 szeptemberében hunyt el.

 

Floppy disk

A Jánosi számára késői hírnevet hozó megoldás tehát a HU170790-es lajstromszámú szabadalmi leírásban található. A Kazettás forgó hajlékonylemezes tároló rendszer című bejelentést 1974. november 30-án nyújtotta be az SZTNH jogelődjénél, és 1978. május 31-én kapott oltalmat. A találmány egyedüli feltalálója Jánosi Marcell, jogosult a Budapesti Híradástechnikai Gyár. A leírást tanulmányozva hamar kiderül, hogy a korábbi bejelentésekkel ellentétben itt valójában csak a mágneslemez házának mechanikai kialakításáról van szó, ezt támasztják alá az igénypontok és az ábrák is.

                 

6. ábra

Jánosi-kazetta mágneslemezekhez (1974)

 

A nemzetközi szóhasználatban elterjedt floppy elnevezés egyébként az IBM-től származik: mivel az általuk kifejlesztett lemez hullámzott, ha erősen megmozgatták („it flops”). A floppy lemez méretrendszerének változása – a bevezetés időpontjával jelezve – a következőképpen alakult: 1969 – 8 hüvelyk, 1976 – 5¼ hüvelyk, 1982 – 3½ hüvelyk. Jánosi szabadalmi bejelentését követően, mintegy nyolc évvel később, 1982-től a megoldásával lényegében azonos elveken működő 3,5 hüvelykes rendszer terjedt el. A 3,5 hüvelykes kazettás lemez egyáltalán nem hajlik (hiszen kemény tokban van), így az elnevezés tulajdonképpen már félrevezető.

Jánosi Marcell 1974-ben 3 hüvelykes mágneses adathordozó-rendszert alkotott – merev tokos lemez és a meghajtó – a korabeli 8 hüvelykes hajlékony lemez helyett, a prototípus az MCD-1 nevet kapta.

Jánosi 1974 és 1986 között még további tíz szabadalomra kapott oltalmat a BHG mérnökeként.

 

Utóhang(ok)

 Az adathordozóként lényegében kihalt floppy formai megjelenése valószínűleg még hosszú ideig továbbélhet a szoftverek egyezményes MENTÉS ikonjaként.

 

7. ábra

Save/Mentés ikon

 

 A magnókazetta – a retróhullámot meglovagolva – mp3-lejátszó vagy iPhone-tok formájában kísért.

 

 

8. ábra

2GB-os mp3 lejátszó klasszikus vonalakkal

 

 

9. ábra

iPhone-tok a legújabb divat szerint

 

VÉGH László

 

Források

– Jánosi Marcellről:

Jánosi Marcell – Szakmai életrajz

http://brg.8bit.hu/html/mcd1/janosimarcell.html

Anarki: Jánosi Marcell, a bűvös flopi atyja  – Interjú Jánosi Marcellel (2007. február 6)

http://index.hu/tech/hardver/jm0206/

Barna József: Elhunyt Jánosi Marcell, a kazettás flopi feltalálója (2011. augusztus 15.)

http://itcafe.hu/hir/elhunyt_janosi_marcell_mcd_1_kazettas_flopi_feltal.html

Gazda István – Sipka László – Végh László – Tószegi Zsuzsanna – Dürr Janos:

Világraszóló magyar tudományos és műszaki teljesitmények. In Stratégiai

kutatások 2009–2010. Kutatási jelentések. Budapest, 2010. Miniszterelnöki Hivatal –

Magyar Tudományos Akadémia. 325–348.

– a Compact Cassette-ről :

Ma ünnepli 50. születésnapját az ikonikus formátum

http://www.wikitech.hu/gizmo/2013/09/13/50-eves-a-kazetta/

Kazetta 2 GB tárhellyel

http://www.wikitech.hu/gizmo/2012/07/26/kazetta-2-gb-tarhellyel/

TIME – 2013. augusztus 12. — 50 éves a Compact Cassette

Lou Ottens, a Philips fejlesztőmérnöke – a feltaláló?

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2148631,00.html?pcd=pw-edit

http://www.philips.com/about/company/history/keyinventions/index.page

http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Cassette

http://historysdumpster.blogspot.kr/2012/07/history-of-cassettes.html

http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Milestones:Development_of_VHS,_a_World_Standard_for_Home_Video_Recording,_1976

– a Dolby-systemről:

http://www.origo.hu/filmklub/blog/halal/20130913-meghalt-ray-dolby.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/Compact_Cassette

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4275031.stm

 

Képek forrása

1., 2. és 6. ábra

http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=HU

3. ábra

http://www.harsmedia.com/Pics/SB/lou_ottens_cass1963.jpg

4. ábra

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=19700505&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=US&NR=3510605A&KC=A&ND=6

5. ábra

http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4275031.stm

7. ábra

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/11/00/06/flat-27226_640.png?i

8. ábra

http://www.wikitech.hu/gizmo/2012/07/26/kazetta-2-gb-tarhellyel/#

9. ábra

http://bookofjoe.typepad.com/.a/6a00d8341c5dea53ef01539031060c970b-pi