A szellemi tulajdon védelme
 

2. Ki rendelkezhet a mű felett?

A A A    Nyomtatható verzió

A szerzői jog azt a természetes személyt illeti meg, aki a művet megalkotta (szerző), tehát akinek tevékenysége eredményeként a mű létrejött.

Nem természetes személy (pl. gép vagy állat) által generált mű nem minősül szerzői műnek, tehát nem lehet szó szerzőségről sem.

Nem minősül szerzőnek az a megrendelő (befektető, mecénás) sem, aki nem vett részt a mű tényleges létrehozásában, pusztán anyagi támogatást nyújtott a mű létrehozásához.

Vannak esetek, amikor az alkotás felett fennálló felhasználási joggal (ld. 4.1. pont), a szerzővel kötött megállapodás értelmében más személy (pl. kiadó) rendelkezik. A vagyoni jogok öröklés és jogutódlás útján is átszállhatnak másra. Speciális eset áll fenn, ha a szerző munkavállalóként készíti el a művet, ilyenkor a vagyoni jogokat a munkáltató – a mű átadásával, illetve átvételével – szerzi meg, feltéve, hogy ha nem állapodtak meg eltérően. A személyhez fűződő jogokat a szerző-munkavállaló azonban továbbra is gyakorolhatja. Fontos, hogy „szolgálat műről” csak akkor beszélhetünk, ha a szerző a művet a munkaszerződés részét képező munkaköri leírása alapján hozta létre.