A szellemi tulajdon védelme
 

Neumann János (1903-1957)

A A A    Nyomtatható verzió

Matematikus, a számítógép-tudomány atyja, a halmazelmélet, a kvantummechanika, az atomenergia és a számítógép-tervezés lángelméje.

Iskolai tanulmányait 1913-ban a Fasori Evangélikus Gimnáziumban kezdte, amelyet akkoriban a világ egyik legjobb középiskolájaként tartották számon. Neumann 1920-ban elnyerte az ország legjobb matematikus diákja kitüntetést. Matematikai tehetségét Rátz László fedezte föl.

Egyetemi tanulmányait Budapesten, Berlinben és Zürichben végezte. Zürichi vegyészi diplomájával egy időben szerezte meg a matematikai doktorátust a budapesti tudományegyetemen. Doktori disszertációjának címe: Az általános halmazelmélet axiomatikus felépítése. 23 évesen ő volt a berlini egyetem legfiatalabb tanára. 1927-től a berlini egyetemen, 1929-től a hamburgi egyetemen tanított matematikát. 1930-ban vendégprofesszornak hívták a princetoni egyetemre, ahol 30 éves korában matematikaprofesszorrá nevezték ki.

A második világháború idején ő is bekapcsolódott a haditechnikai kutatásokba. Los Alamosban az első atombomba megépítésével kapcsolatos titkos programban vett részt, 1955-ben pedig az öttagú Atomenergiai Bizottság (Atomic Energy Commission) tagjává nevezték ki.

Érdeklődése egyre inkább az alkalmazott matematikai problémák és a ballisztikai, hidrodinamikai kérdések felé fordult. 1944-ben az ő irányítása alatt készült el az első teljesen elektronikus felépítésű, digitális rendszerű számítógép, az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). A számítógép működéséhez a biológiát hívta segítségül: az emberi agy feladatmegoldási mintájára alkotta meg a számítógépeket vezérlő algoritmusokat. Mind a mai napig a Neumann által kidolgozott elven működnek a számítógépek.

A Neumann-elvek:

  • elektronikus felépítésű számítógép;
  • kettes (digitális) számrendszer alkalmazása;
  • aritmetikai egység alkalmazása;
  • központi vezérlőegység alkalmazása;
  • belső program- és adattárolás.

Neumann János más területeken is jelentős eredményeket ért el. Ő rakta le a numerikus matematika alapjait, ő dolgozta ki a közgazdasági tudományok ma is meghatározó elméletét, a játékelméletet. Fizikusként a lökés- és robbanáshullámok fizikájának vezető szakértője volt, de a folyadékok és gázok hangsebességnél gyorsabb turbulens áramlások kutatásában elért eredményei is jelentősek.

Neumann János életéről és munkásságáról további információk