A szellemi tulajdon védelme
 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A A A    Nyomtatható verzió

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) - a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal - 1896 óta működik. Az SZTNH főbb feladatai[1]:

  • az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
  • a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
  • az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
  • a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
  • a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
  • a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
  • a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása.

Az SZTNH-t a Kormány irányítja, a hivatal felett a törvényben meghatározott felügyeletet a jogszabályokban kijelölt, az innovációért és  technológiáért felelős miniszter látja el. A hivatal működésének költségeit saját bevételeiből fedezi. A törvényi előírások szerint az SZTNH elnökét a miniszterelnök nevezi ki és menti fel.

A hivatal fontos feladatának tartja a nagyközönség tájékoztatását a szellemi tulajdonról és annak védelméről - ennek érdekében működteti a szellemi tulajdon védelme honlapot.

[1]A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogállására, gazdálkodására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) XIV/C. fejezetének 115/D-115/L §-ai, valamint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) tartalmazza.