A szellemi tulajdon védelme
 

Dr. Szamosi Katalin - Jedlik Ányos-díjas, 2014

A A A    Nyomtatható verzió

Jedlik Ányos díj

Dr. Szamosi Katalin elnök, SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák.

Szamosi Katalin jogi doktori diplomáját az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán kapta, summa cum laude minősítéssel, 1980-ban. Ezt követően került ügyvédjelöltként az SBG&K Ügyvédi Iroda jogelődje, a Budapesti Nemzetközi Ügyvédi Irodába, mely már abban az időben is az egyik legjelentősebb képviseleti iroda volt a szellemi alkotások területén. 1983-ban, mint ügyvéd ugyanitt folytatta szakmai karrierjét.  1999 óta az iroda vezetőségének tagja, az SBG&K Ügyvédi Iroda vezetője és az SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák vezetőségének az elnöke.

Számos szakmai szervezetben tevékenykedik, a Magyar Versenyjogi Egyesület elnöke, a Magyar Védjegy Egyesület alelnöke, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnökségi tagja. Kinevezett tagja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Szerzői Jogi Szakértő Testületnek és az Iparjogvédelmi Szakértői Testületnek.

Szakmai munkájáért számos kitüntetésben részesült. 2002-ben a Budapesti Kamara Elnökségétől az Eötvös Károly-díjat kapta, mely az egyik legnagyobb ügyvédi kitüntetés. 2008-ban a Gazdasági Versenyhivatal elnöke részesítette a Versenykultúráért Díjban. 2010-ben a Magyar Védjegy Kultúráért díjat adományozta számára a Magyar Védjegy Egyesület.

Korábban a Corvinus Egyetemen, jelenleg pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szakjogász képzéseiben meghívott előadó.

A WIPO mellett működő Domain jogvita rendezésével kapcsolatos fórum, az American National Arbitration Forum, valamint a „.eu” alatti és a Cseh Választott Bíróság mellett működő Domain viták döntnöke.

Szamosi Katalin a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdésekben elkötelezetten és sikeresen képviseli ügyfeleit a magyar, illetve az Európai Bíróság előtt. Szűkebb szakterületén kívül mindezek mellett a gazdasági jog számos kérdésében látja el perek vitelét és peren kívüli képviseletet. Gyakran vállal szakmai előadásokat, számos cikke jelent meg szakmai lapokban és folyóiratokban. Munkásságában tartósan meghatározó a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséért folytatott erőfeszítések szakmai és társadalmi felkarolása, a hamisítás elleni széleskörű fellépés támogatása, különösen a Business Software Alliance, illetve a HENT keretei között.