A szellemi tulajdon védelme
 

4. Mi az a felhasználás?

A A A    Nyomtatható verzió

4.1.          Mi az összefüggés a felhasználás és a vagyoni jogok között?

4.2.          Hogyan köthetünk felhasználási szerződést?

4.3.          Milyen alkotókat védő szabályok vannak a felhasználási szerződés megkötése során?

4.4.          Mitől függ a jogdíj mértéke?

4.5.          Minden esetben a szerző köti meg a szerződést?

 

4.1.          Mi az összefüggés a felhasználás és a vagyoni jogok között?

Felhasználásnak a szerzői jogban a mű bármiféle hasznosítását nevezzük. A korábbiakban említett vagyoni jog a szerző vagyoni érdekeit szolgálja. A vagyoni érdek a mű érzékelhetővé tételével áll szoros összefüggésben.

A felhasználás, illetve vagyoni jogok körébe tartozik a következők engedélyezésének joga:

 • a mű többszörözése (pl. fénymásolással, nyomtatással, internetre történő feltöltéssel),
 • a mű terjesztése (pl. a mű kereskedelmi forgalomba hozatalával) és
 • kiállítása,
 • a mű nyilvános előadása (pl. színpadi előadás, hangverseny),
 • a mű nyilvánossághoz közvetítése (azaz a műhöz interneten történő hozzáférés biztosítása) és
 • továbbközvetítése (pl. televízióműsor kábelszolgáltatón keresztül történő sugárzása).
 • E körbe tartozik az átdolgozás joga, ami jelenti a mű fordítását, színpadi, zenei feldolgozását, filmre való átdolgozását, a filmalkotás átdolgozását és a mű minden más olyan megváltoztatását is, amelynek eredményeképpen az eredeti műből származó más mű jön létre.
 • A vagyoni jogok körébe tartozik az ún. merchandising jog: ez a műben szereplő jellegzetes és eredeti alak (figura) kereskedelmi hasznosítására irányuló engedélyezésének jogát jelenti.

Mivel egy mű igen sokféleképpen hasznosítható, ezért a felhasználás fogalmát a szerzői jog a lehető legtágabb értelemben használja. Ebből következik, hogy a felhasználás fogalma minden jelenlegi és jövőbeli, újabb és újabb felhasználási módra, azok törvényben való nevesítése nélkül is ki fog terjedni.

 

4.2.          Hogyan köthetünk felhasználási szerződést?

A felhasználási szerződés kötésénél a következő szempontokra érdemes figyelni:

 • felhasználási szerződés érvényesen csak írásban köthető;
 • a szerződésben minél pontosabban javasolt meghatározni, hogy felhasználási engedély:
  •  mennyi időre szól;
  • milyen területi hatállyal rendelkezik;
  • milyen felhasználási módokra (pl. másolatkészítés, kiállítás, internetre feltétel) vonatkozik;
  • kizárólagos jelleggel bír-e;
  • harmadik személynek átengedhető-e.
 • E szempontok adjak ki a felhasználás terjedelmének legfontosabb sarokpontjait, de ezeken túl természetesen a felhasználási szerződésben valamennyi más a felek által lényegesnek ítélt szempontra javasolt kitérni.

4.3.          Milyen alkotókat védő szabályok vannak a felhasználási szerződés megkötése során?

Fontos kiemelni, hogy a felhasználó csak abban az esetben jogosult a szerző művének átdolgozására, ha arra az alkotó kifejezetten engedélyt ad, azaz a vagyoni jogokra vonatkozó általános felhasználási engedélybe nem értendő bele automatikusan az átdolgozás joga.

Emellett a szerződés csak akkor biztosítja a mű kizárólagos használatának jogát, ha ezt így a szerző és a felhasználó kifejezetten kikötötték benne (ebben az esetben a szerző is csak akkor használhatja fel a művét, ha erről a szerződésben külön rendelkeztek).

Az alkotókat védő szabály továbbá, hogy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg egyértelműen, akkor mindig a szerző számára kedvezőbb értelmezést kell alapul venni.

Figyelem! A szerzői jog tiltja az „életműszerződéseket”. Így a szerző és a felhasználó nem köthetnek olyan szerződést, amelyben a szerző bizonytalan számú, jövőben megalkotandó mű elkészítésére kötelezi el magad.

4.4.          Mitől függ a jogdíj mértéke?

A válasz igen egyszerű: a felhasználás terjedelmétől. A következőkben megadunk néhány szempontot, amelyeknek figyelembe vételével meghatározható a jogdíj mértéke:

Ilyen szempontok lehetnek a felhasználás…

 • földrajzi területe (helyi < regionális < nemzeti < európai< világszerte)
 • időtartama (pl. egyszer< 1 év< állandó)
 • módja (pl. terjesztés< átdolgozás)
 • jellege (pl. kizárólagos, átruházhatóság)

[Megjegyzés: a < jel a jogdíj összegének növekedésére utal.]

 

4.5.          Minden esetben a szerző köti meg a szerződést?

Ha a felhasználási szerződés tárgya egy olyan szerzői mű, amely az első nyilvánosságra hozatal előtt áll, akkor a szerző személyesen adja meg az engedélyt a felhasználónak.

Az egyedileg nem gyakorolható felhasználási módok esetében a mű felhasználásra a szerző helyett a közös jogkezelő szervezetek adnak engedélyt.

A közös jogkezelés elsősorban azokon a területeken létezik, ahol sem a szerzők nem képesek egyenként ellenőrizni a felhasználásokat, sem a felhasználóknak nem nyílik lehetőségük arra, hogy egyenként megkeressék a szerzőket azért, hogy engedélyt kérjenek tőlük.

A közös jogkezelő szervezeteknek feladatai:

 • felhasználás engedélyezése,
 • díjmegállapítás,
 • díjbeszedés,
 • díjfelosztás és adott esetben
 • a jogok érvényesítése is.

A közös jogkezelés előnye tehát az alkotó számára, hogy nem kell alkotásainak minden egyes felhasználását figyelnie. A közös jogkezelő szervezet ugyanis elvégzi a felhasználás nyomon követését, a jogdíjak beszedését és azok egyes szerzőkre jutó részének kiosztását.

A közös jogkezelő működése ugyanakkor a felhasználók dolgát is egyszerűsíti. Például, ha egy kiadó már megjelent fotóművészeti alkotásokkal, grafikákkal illusztrált könyvet kíván kiadni, nem kell minden egyes illusztráció alkotóját külön-külön megkeresnie, hanem a HUNGART-tól egy kézből, egy szerződés keretében kaphat engedélyt.

(HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület, amely a képző-, ipar- és fotóművészek közös jogkezelés körébe vont szerzői jogok érvényesítését látja el.)

Egy adott területre, vagyis a művek, egyéb teljesítmények meghatározott csoportjára csak egy közös jogkezelőt lehet nyilvántartásba venni. Összesen jelenleg nyolc közös jogkezelő szervezet került bejegyzésre, ezek a következők:

 • ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, amelynek feladata a zeneszerzők, zeneszövegírók, zeneműkiadók és irodalmi szerzők közös jogkezelés körébe vont szerzői jogok érvényesítése, valamint a művekről, a jogutódokról és örökösökről nyilvántartás vezetése. További információ: http://www.artisjus.hu/.
 • HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület, amely a képző-, ipar- és fotóművészek közös jogkezelés körébe vont szerzői jogok érvényesítését látja el. További információ: http://www.hungart.org/.
 • FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete, mely az audiovizuális művek szerzői (pl. rendező, operatőr) és a filmelőállítók közös jogkezelés körébe vont szerzői jogok érvényesítését látja el. További információ: http://www.filmjus.hu/.
 • Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Iroda (MSZSZ-EJI), mely az előadóművészek közös jogkezelés körébe vont szomszédos jogainak érvényesítéséért felel. További információ: https://www.eji.hu/index1.php.
 • Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ), mely szervezet a hangfelvétel-előállítók közös jogkezelés körébe vont szomszédos jogainak érvényesítését végzi. További információ: http://www.mahasz.hu/.

A reprográfiai díj területén három szervezet került bejegyzésre:

 • a Magyar Reprográfiai Szövetség, amely a szerzői művek fénymásolással vagy más hasonló módon történő magáncélú másolására tekintettel a szerzőket, valamint a művek kiadóit megillető jogdíjigényeket érvényesíti. További információ: http://www.reprografia.hu/;
 • a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete, ez az egyesület az irodalmi és szakirodalmi szerzőket és könyvkiadókat megillető jogdíjakat osztja fel. További információ: http://www.maszre.hu/;
 • végül meg kell említeni a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesületét (Repropress), mely az időszaki lapok kiadóit megillető magáncélú másolásra tekintettel fennálló díjigényt osztja fel.