A szellemi tulajdon védelme
 

Iparjogvédelmi oltalmi formák

A A A    Nyomtatható verzió

Az új feltalálói tevékenységre, újszerű gondolatra épülő, iparilag alkalmazható műszaki megoldás – a törvényben előírt eljárás lefolytatása után – szabadalommal oltalmazható.

Ha az új feltalálói lépésen alapuló megoldás valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozik és iparilag alkalmazható – használatiminta-oltalommal védhető.

Valamely termék egészének vagy részének megjelenése – amennyiben újszerű, egyéni jelleggel rendelkezik – formatervezésiminta-oltalommal védhető.

Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Megjelölés lehet különösen: szó, szóösszetétel, személynév, jelmondat (szlogen), ábra (logó), kép, betű, szám, sík- vagy térbeli alakzat, hang, szín, színösszetétel vagy ezek kombinációi.

Növényfajta-oltalomban részesülhet az az új növényfajta, amely megkülönböztethető, egynemű, állandó tulajdonságokkal rendelkezik.

Az Európai Közösség rendeleteiben meghatározott esetekben, feltételekkel és időtartamra a gyógyszertermékre vagy növényvédő szerre vonatkozó találmány tárgya kiegészítő oltalomban (SPC) részesülhet – azt követően, hogy a szabadalmi oltalom az oltalmi idő lejártával megszűnik.

Földrajzi árujelzőként oltalomban részesülhet a termék földrajzi származásának feltüntetésére a kereskedelmi forgalomban használt földrajzi jelzés és eredet-megjelölés.