A szellemi tulajdon védelme
 

3. Milyen jogok illetik meg a szerzőt?

A A A    Nyomtatható verzió

A szerzőt megilletik egyrészről a személyhez fűződő jogok, másrészről a vagyoni jogok.

3.1.          Személyhez fűződő jogok

Egy mű szerzője a következő személyhez fűződő jogokkal rendelkezik:

• A szerző dönthet arról, hogy művét mikor, milyen körülmények között mutatja be (pl. interneten, kiállításon, kiadványban) hozza nyilvánosságra, illetve dönthet úgy is, hogy a nyilvánosságtól visszavonja (ez az ún. nyilvánosságra hozatali és visszavonási jog);

• Joga van ahhoz, hogy a művén nevét (akár művésznevét) feltüntessék. Ez a jog a szerzőt az alkotással kapcsolatos bármilyen közlemény (tájékoztatás, kritika, vagy más hivatkozás) vagy éppen idézés esetében is megilleti (ez az ún. név feltüntetésére való jog);

• Felléphet az ellen, ha művét megcsonkítják, megváltoztatják, vagy méltatlan körülmények között használják fel (ez az ún. mű egységére vonatkozó jog). E jognak elsősorban olyan műtípusoknál lehet jelentősége, mint például fénykép felhasználása reklámban, kiadványban.

3.2.          Vagyoni jogok

A szerzőt megilletik ugyanakkor az ún. vagyoni jogok, amik a későbbiekben tárgyalt felhasználási módoknak felelnek meg. Ennek lényege, hogy a szerző alkotásai csak engedéllyel használhatók fel, és ennek az engedélynek a fejében pedig jogdíj jár. A felhasználás terjedelméről és a cserében fizetett jogdíjról a felhasználási szerződésben kell rendelkezni.