A szellemi tulajdon védelme
 

Dr. Klebovich Imre - Jedlik Ányos-díjas, 2015

A A A    Nyomtatható verzió

Dr. Klebovich Imre gyógyszerész, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem professzora, a Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum igazgatósági tagja

Klebovich Imre a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett gyógyszerészi oklevelet 1975-ben, majd két év múlva ugyanitt védte meg gyógyszerészdoktori értekezését is. Az Orvostovábbképző Egyetemen 1983-ban gyógyszerhatástan-farmakológus diplomát szerzett Issekutz Lívia vezetésével. A Harvard és a Koppenhágai Egyetem Biomedical Research Management diplomát 1990-ben szerzett, majd az évtized végén MTA doktora címet nyert el.
Az MTA Biokémiai Intézetének kutatójaként a Straub F. Brúnó Intézetében eltöltött évek meghatározóak voltak további pályájára. Később a Richter Gedeon Gyógyszerészeti Rt-ben főmunkatársként folytatta kutató munkáját farmakokinetika-gyógyszermetabolizmus területen. 1989-ben az EGIS Gyógyszergyár Farmakokinetikai Kutató Laboratóriumának megalapítója, 15 éven át vezetője.

Habilitált egyetemi magántanár a Semmelweis Egyetemen 2001-től és a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán, 2004-től egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének igazgatója, a 2008/2009-es tanévben a Gyógyszerésztudományi Kar megbízott dékánja. Számos hazai és külföldi elismerésben részesült. 1999-2009 között a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus szekciójának elnöke, jelenleg is a társaság vezetőségi tagja. 2008-2010 között a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöki tisztségét töltötte be, amely Társaságnak 1975 óta tagja. Az MGYT-ben 10 éven át a Tudományos Bizottság titkára, 4 évig a Gyógyszeranalitikai Szakosztály alelnökeként tevékenykedett. Titkára majd társelnöke lett az MTA Gyógyszerésztudományi Állandó Bizottságának.

Főbb kutatási területei: a bioanalitika, farmakokinetika-biofarmácia, gyógyszer-metabolizmus, bioekvivalencia, gyógyszer-étel interakció valamint a retard gyógyszer-fejlesztés.

Több mint 250 tudományos publikáció, 10 szerkesztett könyv és 17 könyvfejezet szerzője, társszerzője, 8 egyetemi jegyzet társszerzője. Különböző nemzetközi és hazai konferenciákon elhangzott előadásainak száma közel 470. Több mint 50 nemzetközi és hazai konferencia elnöke, szervezőbizottsági vagy tudományos bizottsági tagja. Tiz PhD disszertáció témavezetője.

Mintegy húsz találmány fűződik nevéhez gyógyszerkémiai témában. Az utóbbi több mint három évtizedben 12 megadott EP szabadalma, 11 US szabadalma van és 14 Magyarországon oltalmazott szabadalom feltalálója. Jelenleg is 3, folyamatban lévő bejelentés köthető a nevéhez.