A szellemi tulajdon védelme
 

Dr. Ormos Pál - Honoris Causa Jedlik Ányos-díjas, 2016

A A A    Nyomtatható verzió

Honoris causa Jedlik Ányos díj

Ormos Pál a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett fizikusi diplomát 1975-ben. Azóta az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének munkatársa. 1980 és 1991 között megszakításokkal 6 évet töltött az urbanai Illinois Egyetem Fizikai Intézetében vendégprofesszorként. 1994-ben lett az MTA SZBK Biofizikai Intézet igazgatója. Jelenleg az SZBK főigazgatója. 
A fizika tudomány kandidátusa fokozatot 1982-ben szerezte meg „A proton mozgása a bakteriorodopszinban a protontranszport során” című disszertációjával. Az 1992-ben elnyert tudományok doktora fokozat alapja „A mioglobin és a bakteriorodopszin spektrumának és szerkezetének inhomogén jellege” című disszertáció volt.

 Egyetemi tanulmányai óta kutatási területe a biológiai fizika. Munkássága egyik fő témájában a fehérjék szerkezetének és működésének a kapcsolatával foglalkozik. A fehérjék működés közbeni mozgásait vizsgálja elsősorban spektroszkópiai és fotoelektromos módszerekkel. Fontos alapkutatási munkának, de biotechnológiai fejlesztéseknek is kiváló objektuma a bakteriorodopszin, a fény hajtotta transzmembrán protonpumpa. Ezen a biológiai energiaátalakítás számos fontos lépését, általános törvényszerűségét sikerült leírnia.
Később érdeklődését kiterjesztette a nanotechnológia, az egy részecske manipuláció területére. Módszertani fejlesztésekben az optikai manipuláció lehetőségeit terjesztette ki. Ezek alapja egy lézeres fotopolimerizációs mikrostruktúra építő eljárás, mellyel tetszőleges alakú testek, mikrogépek készíthetők, és ezekkel biológiai objektumok (sejtek, molekulák) összetett manipulációja, újfajta vizsgálata valósítható meg, új információkat szolgáltatva. A biológiai anyagok optikai tulajdonságait kihasználó optoelektronikai fejlesztésekkel is foglalkozik.

A Magyar Biofizikai Társaság elnöke (1998-2007), az MTA Biofizikai Bizottság: társelnöke (1994-200), az MTA Doktori Bizottságának tagja (1998-2004),  az IUPAP (International Union for Pure and Applied Physics) alelnöke (2002-2006), az IUPAP Commission on Biological Physics (C6) tagja (1996-2006) majd elnöke (2002-2006), az AKT Élettudományi Kuratórium tagja majd elnöke (2001-2004) volt. 2008-tól a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, illetve a MAB Biológiai Képzési Ági Bizottságának elnöke.

1998-ban az MTA levelező tagjai sorába választotta, 2004 óta az MTA rendes tagja. 
2002-től az ELTE részfoglalkozású egyetemi tanára, 2006-tól az SZTE címzetes egyetemi tanára, 2002-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. 

Ormos Pál szerepe kiemelkedő a hazai tehetséggondozásban, akár a Magyar Innovációs Szövetség felkért zsűrielnökeként, akár európai tenderek szakértőjeként.

Két nemzetközi, egy amerikai és négy magyar szabadalmi bejelentésben szerepel feltalálóként, amelyekből 2 magyar és egy amerikai szabadalom született.