A szellemi tulajdon védelme
 

Formatervezési mintaoltalom

A A A    Nyomtatható verzió

A siker titka – a design

A design ma kultúránk alapvető eleme, a termékek értékének jelentős összetevője.

 

Breuer Marcell: Nikkelezett acélcsővázas karosszék (1926)

 

 

Fogalom: A formatervezési mintaoltalom a termékek külső megjelenésére, kialakítására vonatkozó oltalmi forma. Tulajdonosának kizárólagos jogot biztosít az adott megjelenésű termék gyártására, illetve forgalmazására, míg mások az azonos, illetve hasonló termékek előállításából és forgalmazásából ki vannak zárva.

Azokban az esetekben, amikor az árukat külső megjelenésük alapján különböztetik meg (mint pl. a bútorokat), a formatervezési mintaoltalom óriási jelentőséggel bírhat.

Mit védhetünk formatervezési mintaoltalommal?

Például:

 • egy új termék külső megjelenését (egy pohár, egy kéziszerszám)
 • egy új kivitelű alkatrész (pl. egy késnyél vagy egy gépalkatrész)
 • egy új, kétdimenziós minta, illetve elrendezés, amely alkalmazható valamilyen terméken (pl. textil, tapéta vagy csempeminták)

 

 Arne Jakobsen készlet

 

 

Az oltalom időtartama 5 év, amely 4 alkalommal újabb 5 évre meghosszabbítható, tehát maximális időtartama 25 év.

A kizárólagos jog átruházható, a jogosult pedig szerződésben engedélyt (licenciát) is adhat másnak az adott design használatára.

A Magyarországon lajstromozott formatervezési minta szerinti termék ugyanakkor párhuzamosan szerzői jogi védelem alatt is állhat, és adott esetben az Európai Unió területén a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján lajstromozás nélkül keletkező közösségi formatervezési mintaoltalom is megilleti.

Ötlet–alkotás–design–lajstromozás. De hogyan?

 • néhány kép, fotó vagy rajz, amelyek az oltalmazni kívánt tárgy megjelenésének különböző nézeteit mutatják
 • egy bejelentési űrlap, akár elektronikusan is
 • az oltalmazni kívánt termék megnevezése

és máris megtörtént a bejelentés.

 

Vásárra, kiállításra készülünk?

Kézműipari termékek, sőt egyedi darabok is oltalmazhatók ilyen módon.


Kreatívok kora?

A tervezés során érvényesülhet az alkotói szabadság, és ha az így létrehozott forma jól megkülönböztethető a korábban nyilvánosságot kapott tárgyak kialakításától, akkor a minta oltalmazható.( Pl. hiába kapható ezerféle szék, egy valóban új formájúra oltalmat lehet kapni.)

 

 

 

Arne Jakobsen: Székek

Mit nem lehet?

Nem oltalmazhatóak az olyan formák, amelyek kizárólag a tárgy funkciójából következnek, illetve kizárólag csak arra szolgálnak, hogy egy tárgy egy másik szerkezeti elemmel összeilleszthető, ahhoz kapcsolható legyen. (Pl. egy mosogatógép-görgő, amelynek megfelelően bele kell illeszkednie a sínbe.)

 

Mosogatógép alsó kerék

 

 

Milyennek kell lennie?

 • Újnak kell lennie, ami annyit jelent, hogy a bejelentés napja előtt még egyetlen formatervező vagy gyártó sem alkotott ilyet sehol a világon.
 • Egyedi jellegűnek kell lennie. Egy "kellően tájékozott használóban" – aki járatos a vizsgált termékek körében, de nem formatervező – a tárgy nem keltheti az ismerősség, a "déjá vu" érzését. Egészében véve eltérő összbenyomás felkeltésére alkalmasnak kell lennie az oltalmazni kívánt formájú tárgynak.

Van-e nemzetközi lajstroma a designnak, vagyis a formatervezési mintáknak?

Az EU tagországaira kiterjedő egységes oltalmat, úgynevezett közösségi formatervezési mintaoltalmat lehet szerezni

 • a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (OHIM, Alicante, Spanyolország) tett bejelentéssel, ami a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalán keresztül is megtehető,
 • formatervezési mintaoltalmat az illető ország/ok iparjogvédelmi hivatalához benyújtott formatervezési minta bejelentéssel,
 • a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál tett, a Hágai Megállapodás alapján benyújtott nemzetközi formatervezési minta bejelentéssel, amelyet a Hivatal a Szellemi Tulajdon Világszervezethez továbbít. A bejelentés a Szellemi Tulajdon Világszervezetének genfi irodájánál közvetlenül is benyújtható.

További információ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapján olvasható.